Kumla kommuns upphandlingar Luft-vattenspolning och relining av ledningar

Luft-vattenspolning och relining av ledningar

Kumla kommun, Kumla

Ramavtal för att täcka Kumla kommuns behov av luft-vattenspolning samt relining av ledningar.

Inledning

Kumla kommun är en kommun I tillväxt. Antalet invånare uppgår till cirka 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke. Visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda. I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige. Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut. För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande. Kumla kommuns omsättning uppgick till ca 1,9 miljarder kronor år 2021 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser ramavtal för att fylla kommunens behov av tjänsten luftvattenspolning och relining för vattennätet och avloppsnätet i Kumla kommun. Målsättningen är att teckna ramavtal med en (1) leverantör.

Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet för denna upphandling är:Kumla kommun 212000 - 1975

Upphandlingens omfattning

Aktuell upphandling omfattar ramavtal för leverans av luftvattenspolningstjänster och relining för vattennätet och avloppsnätet i Kumla kommun till ett beräknat kontraktsvärde om cirka 4 miljoner kronor. I tjänsten ska följande ingå, förutom luft-/vattenspolning och relining:

Filmdokumentation före och efter relining som tillhandahålls beställarenBudning till berörda fastighetsägare och abonnenter Spolning och rotskärning av ledningar före reliningNödvändiga trafikanordningar för att hantera arbeten vid trafikerade vägar, cykel- och gångvägar och liknandeAngiven volym är endast en uppskattning och är baserad på statistik från tidigare avtalsperioder, inga volymer garanteras under avtalsperioden. Ramavtalet är ett avtal utan volymförpliktelser. Vid de fall volym är angivet är det enbart för anbudsutvärdering och ingen garanti för leverans. Beställning och genomförande av arbeten är under förutsättning att politiska beslut om finansiering genomförs.Takvolym för denna upphandling är 4 000 000 SEK.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-08-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-06-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/19