Kumla kommuns upphandlingar LIVSMEDEL: Grossistsortiment Sydnärke

LIVSMEDEL: Grossistsortiment Sydnärke

Örebro kommun, ÖREBRO

Behov av färskt, djupfryst och kolonial sortiment för kommunerna Askersund, Lekeberg, Hallsberg, Kumla och Laxå. Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg bjuder härmed in er att lämna anbud gällande kommunernas behov av livsmedel. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag, sortimensspecifikationer och bilagor.

Behov av färskt, djupfryst och kolonial sortiment för kommunerna Askersund, Lekeberg, Hallsberg, Kumla och Laxå.

Bilagor

Bilaga 1 Sortimentsspecifikation grossistbilaga

Bilaga 2 Sortimentsspecifikation mejeri små enheter

Bilaga 3 Sortimentsspecifikation äggupphandling

Bilaga 4 Leveransfrekvenslista Sydnärke 2021

Bilaga 5 Inköpsmönster mars 2019 - februari 2020 (mest representativa perioden i volym före och efter Corona)

Bilaga 6 Hantera Livs_Förklaring till anbudssvarsfilen 2020

Bilaga 7 Hantera Livs_Filformat 2020 till leverantörer och grossister Månad

Bilaga 8 Hantera Livs_Anbudsutvärdering 2020

Bilaga 9 Hantera Livs_Sortimentsfil 2019

Inledning

Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla, Laxå och Lekeberg bjuder härmed in er att lämna anbud gällande kommunernas behov av livsmedel. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag, sortimensspecifikationer och bilagor.

Under 2019 köpte kommunerna grossistsortiment för knappt 40 miljoner kronor. Den ekologiska andelen i pengar var 26,4%. Hittills under 2020 är motsvarande siffra 33,5 miljoner kronor och ekologiska andelen 27,3%. Inköpstatistiken som bifogas (bilaga 5) och som volymer i sortimentsspecifikationerna baseras på är från mars 2019-februari 2020, dvs senaste mest representativa perioden före Corona.

Orgnr: Upphandlande myndighet: (inköpt grossistsortiment under 2019)

21 20 00 - 1983 Askersunds kommun (6,1 miljoner kronor)

21 20 00 - 1926 Hallsbergs kommun (13,3 miljoner kronor)

21 20 00 - 1975 Kumla kommun (12,8 miljoner kronor)

21 20 00 - 1918 Laxå kommun (2,8 miljoner kronor)

21 20 00 - 2981 Lekebergs kommun (4,7 miljoner kronor)

Välkommen med ert anbud!

Delat anbud

Anbud lämnas för följande tre varugrupper med sortimentsspecifikationer, på varje del för sig.

Varugrupp 1 grossistsortiment

Varugrupp 2 mejeri små enheter

Varugrupp 3 äggupphandling

Varugrupperna 1 och 2 räknas ihop vid utvärderingen och en leverantör kommer att antas för alla fem kommunerna för dessa. Det tillkommer också inköp av frukt och grönt för mindre enheter, som det inte finns någon sortimentspecifikation för. Årstalistans prissättning tillämpas. Se vidare kap.2.9.

I varugrupp 3 finns det två positioner. En vinnare utses per positioner - man kan alltså lägga anbud på bara en position. Den som lägger anbud på varugrupp 3 kan inte lägga anbud på övriga två varugrupper LOU (4 kap. §13-17).

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

20/104