Lastbil

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun avser att köpa en lastbil till tekniska förvaltningen.

Allmän orientering

1.1 Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser att inköpa en ny lastbil. Kravspecifikation framgår av del 2.Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-03-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/112