Kumla kommuns upphandlingar Laddoperatör publik Laddning, samt Entreprenad och utrustning inom Örebro och Kumla kommuner 2021

Laddoperatör publik Laddning, samt Entreprenad och utrustning inom Örebro och Kumla kommuner 2021

Kumla kommun, KUMLA

Kumbro Utveckling AB upphandlar laddoperatörstjänst med tillhörande entreprenad och utrustning inom Örebro och Kumla kommuner.

Allmän orientering

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser att upphandla laddoperatör för publik Laddning inom Örebro och Kumla kommun, inklusive utrustning och entreprenad.

Upphandlingen syftar till att teckna avtal som ska täcka beställarens behov av publik laddutrustning för personbilar och installation och operatörstjänster för dessa laddstolpar (se bifogat dokument "Förslag på placering)

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-31)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/17