Kumla kommuns upphandlingar Konsult för operativ ledning Kumla kommuns VA verksamhet

Konsult för operativ ledning Kumla kommuns VA verksamhet

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun söker en konsult att svara för den operativa driften av kommunens VA verksamhet.

Inledning

Kumla kommun är en kommun i tillväxt. Antalet invånare uppgår till knappt 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda.

I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut. För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.

Kumla kommuns omsättning uppgick till ca 1,7 miljarder kronor år 2020 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2022-02-15 till 2022-12-30 med möjlighet till två förlängningar med 3 månader ifall tjänsten inte är tillsatt.

Maximalt 1 år.

Upphandlingsobjekt

Beställarens har ett behov av konsult att temporärt tillsätta tjänst för operativ ledning av Kumla kommuns VA verksamhet.

Upphandlingens omfattning

Uppdragets omfattning:

motsvarande heltid på kontorstid, vardagar.

Övertid kan förekomma

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Herman Arnemo, Kumla kommun.

692 80 Kumla

+46 19 58 87 11, herman.arnemo@kumla.se

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-22

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/30