IT-Partner

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun avser teckna avtal med en leverantör (IT-Partner) för kommunens behov av tjänster/produkter.

Upphandlande myndighet

Kumla Kommun Organisationsnummer: 212000-1975www.kumla.se

Takvolym

Takvolym under avtalsperioden är enligt nedan:Kumla Kommun: 40 000 000 SEK

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare, Ulric ÖhmanKumla kummun.

019-580000

Kumla kommun avser teckna avtal med en leverantör (IT-Partner) för kommunens behov av tjänster/produkter.

Beskrivning av upphandlingen

För att kommuner ska klara framtidens utmaningar kring välfärden med hjälp av digitalisering och ny teknik, krävs en stabil men samtidigt flexibel och innovativ IT-plattform i kommunen.Teknisk utveckling, leveransmodeller i form av molntjänster, lagkrav med mera förändras kontinuerligt, vilket ställer höga krav på kommunen att leverera IT-tjänster på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.Denna upphandling är avsedd att täcka den upphandlande myndighetens behov av en strategisk samarbetspartner, en IT-partner som levererar licenser, tjänster, kompetens och utveckling samt produkter och dess tillbehör.Detta innebär ett djupare samarbete mellan kommunen och en partner, där partnern ses som en strategisk resurs i utvecklingsfrågor kring IT.Partnern ska erbjuda ett komplett utbud och stöd vid såväl hantering som inköp av IT-relaterade varor och tjänster, för närvarande och kommande behov.Ambitionen med detta avtal är att partnern kan ta ett delansvar och tillsammans med den upphandlande myndigheten, uppnå de krav som ställs på kontinuerlig utveckling och anpassning av IT-miljön i ett modernt samhälle. För att uppnå ovanstående effekt tecknas ett ramavtal som inrymmer möjlighet till förändring av såväl produkter som utveckling av IT-funktioner över tid.

Upphandlande myndighet

Kumla Kommun Organisationsnummer: 212000-1975www.kumla.se

Takvolym

Takvolym under avtalsperioden är enligt nedan:Kumla Kommun: 40 000 000 SEK

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare, Ulric ÖhmanKumla kummun.

019-580000

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-06)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/6