Kumla kommuns upphandlingar IT-drift som tjänst

IT-drift som tjänst

Kumla Bostäder Aktiebolag, KUMLA

Upphandling av IT-drift som tjänst för Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter

Kumla Bostäder AB (KBAB) och Kumla Fastigheter AB (KFAB) inbjuder härmed leverantörer till att lämna anbud avseende IT-drift, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. KBAB och KFAB har ett pågående avtal med en leverantör för att leverera de tjänster som krävs för att säkerställa funktionaliteten av KBAB och KFAB´s IT-drift.Nuvarande avtal gäller t o m 30 april, 2023

Upphandling av IT-drift som tjänst för Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter

Inledning

Kumla Bostäder AB (KBAB) och Kumla Fastigheter AB (KFAB) inbjuder härmed leverantörer till att lämna anbud avseende IT-drift, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. KBAB och KFAB har ett pågående avtal med en leverantör för att leverera de tjänster som krävs för att säkerställa funktionaliteten av KBAB och KFAB´s IT-drift.Nuvarande avtal gäller t o m 30 april, 2023

Upphandlingsobjekt

KBAB och KFAB´s syfte med upphandlingen är att ingå avtal med en (1) Leverantör som genom avtalet ikläder sig rollen av partner till KBAB och KFAB och i denna roll säkerställer en kvalitativ och säker drift av KBAB och KFAB´s IT-miljö, samt därutöver hjälper KBAB och KFAB att etablera och utveckla nödvändiga rutiner och processer samt erbjuda en hög servicenivå i form av ett komplett funktionsåtagande med hög transparens/tillgänglighet vilket bland annat innebär leveranser av kostnadseffektiva lösningar.Ambitionen är att avtalet ska vara dynamiskt och flexibelt inom givna ramar.KBAB och KFAB ser Leverantören som en viktig partner i arbetet med optimering av upphandlad tjänst.KBAB och KFAB önskar en långsiktig IT-partner som agerar proaktivt och innovativt, kan leverera en skalbar och effektiv IT-miljö som kontinuerligt utvecklas över tid genom byte av teknik och justering av kapacitet i takt med att behov och förutsättningar förändras.Denna ambition bedöms utifrån Leverantörens beskrivning hur kunskap om KBAB och KFAB´s behov fångas och omsätts i praktisk handling.

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2022-05-01 eller snarast efter avtalstecknande till 2027-04-30 med möjlighet för upphandlande myndighet att förlänga avtalet med två (2) plus två (2) år. Maximal avtalstid är åtta (8) år.

Meddelande om förlängning sker senast 6 månader innan avtalstiden slut.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare, Andreas Landerdahl, Kumla Bostäder AB.

019-588800

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-11-24)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-10-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

IT-drift 2022