Hissarbeten 2022

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun med bolag Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB avser teckna ramavtal för Hissarbeten.

Inbjudan till anbudsgivning på service av hissar och portar

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på service och felavhjälpning för hissar och portar för leverans till Kumla kommun, Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

212000-1975 Kumla Kommun556477-1359 Kumla Bostäder AB556095-9693 Kumla Fastigheter AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-05)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-06

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22/1