Glastjänster 2021

Kumla kommun, Kumla

Kumla kommun med bolag Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB avser teckna ramavtal för Glastjänster för att täcka verksamheternas behov.

Inledning

Kumla kommun är en kommun i tillväxt. Antalet invånare uppgår till knappt 22 000 i dagsläget och ärcentralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200personer anställda.I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicentill kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut. För att påbästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänsterkorrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som står till förfogande.

Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,4 miljarder kronor år 2019 och kommunen köper varor ochtjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter är helägda dotterbolag till Kumla kommun.

Upphandlingsobjekt

Upphandlingen avser ramavtal för utförandeentreprenad av glasarbeten och glasmästeritjänster åt Kumla kommun, Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter. Glasarbeten omfattar alla typer av glasarbeten och glasmästeritjänster, byten i fastigheter, bilglas, säkerhetsglas, isolerglas osv.

Målsättningen är att teckna avtal med upp till tre (3) leverantörer för planerade arbeten. Leverantörerna kommer att antas och avropas enligtrangordning, där leverantör 1 tillfrågas först, därefter leverantör 2 o.s.v. Kumla kommun kommer använda avropsmall, (se bilaga)Kumla Bostäder och Kumla Fastigheter kommer använda leverantörsportal

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2021-12-15 till 2025-11-30 med rättighet för Upphandlande myndigheter att säga upp avtalet efter två år, med en uppsägningstid på minst 6 månader.

Volym

Beräknad volym för avtalsperioden är ca 3 500 000 kronor.

Summan bygger på statistik från tidigare år och ska inte betraktas som bindande, utan leverantörerna ska leverera det faktiska behovet.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun.

692 80 Kumla

019-588111, ulric.ohman@kumla.se

Upphandlande myndigheter

Upphandlande myndigheter för denna upphandling är:

Organisationsnr Upphandlande myndighet

212000-1975 Kumla Kommun

556477-1359 Kumla Bostäder AB

556095-9693 Kumla Fastigheter AB

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-13)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/596