Kumla kommuns upphandlingar Gasanläggning Reningsverket Kumla

Gasanläggning Reningsverket Kumla

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun avser upphandla ny gasanläggning till Reningsverket i Kumla som totalentreprenad.

Inledning

Kumla kommun är en kommun I tillväxt. Antalet invånare uppgår till knappt 22 000 i dagsläget och är centralt beläget i Närke. En del av visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personer anställda.I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta av samhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses av kommunfullmäktige.Tjänstepersonerna i förvaltningarna ser i sin tur till att förverkliga nämndens politiska beslut.För att på bästa sätt tillgodose både förvaltningarna och skattebetalarna, köper Kumla kommun varor och tjänster korrekt och ekonomiskt för att på så sätt få ut bästa möjliga nytta för de medel som stårtill förfogande.Kumla kommuns omslutning uppgick till ca 1,9 miljarder kronor år 2021 och kommunen köper varor och tjänster för drygt 500 miljoner årligen.

Upphandlingsobjekt

På Kumla reningsverk finns en äldre biogasanläggning som producerar biogas. Biogasen förbränns i en gaspanna som ger värme till slamhanteringen och reningsverkets liksom gatukontorets lokaler.I samband med ansökan av tillstånd till hantering av brandfarlig vara har flertalet brister i biogasanläggningen identifierats. Detta har resulterat i att Kumla kommun beslutat att bygga om stora delar av biogasanläggningen.

Denna anbudsförfrågan omfattar om- och tillbyggnad av biogasanläggningen vid Kumla reningsverk.

Avtalstid

Avtalet börjar gälla snarast efter kontraktsskrivning och överenskommen tidplan.

Leveransen ska genomföras under höst/vinter 2022 till vår 2023 och leveransen ska vara klar för provdrift senast 2023-06-01.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun.

692 80 Kumla

019-588111

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-09-28)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-07-08

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22/12