Kumla kommuns upphandlingar Funktionsavtal, Belysning Landningsbanan Örebro Flygplats

Funktionsavtal, Belysning Landningsbanan Örebro Flygplats

Örebro Läns Flygplats AB, Örebro

Örebro Läns Flygplats upphandlar Funktionsavtal gällande Belysning för Landningsbanan

Inledning

Örebro Airport är strategiskt belägen cirka 12 km väster om Örebro. Genom flygplatsens centrala läge och de goda kommunikationerna har regionens företag, organisationer och invånare snabb och enkel tillgång till vår frakt och charterverksamhet. Tack vare det strategiska läget och vår höga servicenivå har Örebro Airport under de senaste åren vuxit till att bli en av Sveriges största fraktflygplatser. Flygplatsen hanterar årligen ca 31.000 ton fraktgods.

Viss chartertrafik förekommer och från mars 2022 kommer även reguljärtrafik Örebro - London starta.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser funktionsavtal för belysning vid start och landningsbanan, med tillhörande styrutrustning och reservkraftsanläggning.

Flygplatsen kommer att teckna avtal med en leverantör.

Avtalstid

Avtalet gäller för tiden 2022-04-01 till 2028-03-31. Efter tre år har flygplatsen rätt att säga upp avtalet med minst 6 månaders uppsägningstid.

Volym

Beräknad volym för avtalsperioden är ca 3 300 000 kronor.

Summan bygger på statistik från tidigare år och ska inte betraktas som bindande, utan leverantören ska leverera det faktiska behovet.

Upplysningar under anbudstiden

Handläggare för denna upphandling är: Upphandlare Ulric Öhman, Kumla kommun.

692 80 Kumla

019-588111

Kontaktperson på Örebro Airport

Erik Johansson, 019-307013

Upphandlande myndighet

Örebro Läns Flygplats AB

556241-6353

Sista anbudsdag
Imorgon

(2022-01-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

21/11