Kumla kommuns upphandlingar Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare

Örebro kommun, Örebro

Välkommen att lämna anbud gällande avtal på försäkringsförmedlartjänster för leverans till 45 samverkande upphandlande myndigheter i Örebro län och Västra mälardalen.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun/bolag/kommunalförbund och/eller gruppering av detsamma är dock en egen UM som fattar beslut och tecknar sina egna avtal.

Vi ser fram emot ert anbud!

Upphandling av Försäkringsförmedlare.

Följande försäkringsområden kan omfattas av detta uppdrag i nuläget:

· Kommunförsäkring

· Olycksfallsförsäkring

· Tjänstereseförsäkring

· Förmögenhetsbrottsförsäkring

· Rättsskyddsförsäkring, miljöbrott

· Konst- och utställningsförsäkring

· VD- och styrelseansvarsförsäkring

· Miljöansvarsförsäkring

· Båtförsäkring

· Motorfordonsförsäkring

· LOU-försäkring

Andra områden kan tillkomma under avtalsperioden.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen.

Inköpssamverkan mellan UM innebär att upphandling sker gemensamt och att upphandlingsenheten i Örebro kommun leder upphandlingens genomförande. Varje enskild kommun/bolag/kommunalförbund och/eller gruppering av detsamma är dock en egen UM som fattar beslut och tecknar sina egna avtal.

Vi ser fram emot ert anbud!

Omfattning och avgränsningar

Upphandlingen avser tjänst som försäkringsförmedlare det vill säga att löpande bistå UM med tjänster i samtliga förekommande försäkringsärenden.

UMs totala behov av tjänster inom området ska tillgodoses.

Värdet av upphandlingen beräknas till 10152000 SE, upphandlingsvärdet avser kostnad för tjänst. För upphandlingsvärde för resp UM, se bilaga.

Tjänstens huvuduppdrag omfattar i huvudsak följande uppgifter:

Upprätta upphandlingsplan

Genomföra upphandling av försäkringar

Hantera löpande administration kring försäkringar och försäkringsfrågor

Administrera försäkringsobjektslistor

Information och svar på löpande frågor

Bistå med rådgivning, service och anvisningar i såväl försäkringsfrågor som i skadeärenden.

Handläggning av skador

Skadehanteringssystem.

Riskhantering

Riskmanagement

Försäkringsjuridiska tjänster

Avgränsningar: Uppdraget avser inte pensionsförsäkringar och arbetsgivarförsäkringar. Det kan finnas redan ingångna avtal inom UM som berör denna upphandling, dessa upphör inte i samband detta avtal.

Avtalstiden är 6 år. UM har möjlighet att säga upp avtalet efter 18 månader med 6 månaders uppsägningstid.

I upphandlingen ingående parter:

Kommun/Bolag/Kommunalförbund

AB Storfors Mark och industrifastigheter

556198-1399

Arboga

212000-2122

Arboga kommunalteknik AB

559210-6446

Arboga Vatten & Avlopp AB

559210-6347

Arbogabostäder AB

556824-8917

Askersunds kommun

212000-1983

Bergslagens räddningstjänst

222000-0919

Degerfors Energi AB

556210-3571

Degerfors Industrihus AB

556714-8423

Degerforsbolagen

556526-4289

Degerfors kommun

212000-1934

Degerforsbyggen AB

556082-5076

Futurum Fastigheter i Örebro AB

556736-6215

Hallsbergs kommun

212000-1926

Karlskoga kommun

212000-1991

Kommunfastigheter i Arboga AB

556824-8925

KumBro Utveckling AB

556914-8223

Kumla kommun

212000-1975

Kungsör

212000-2056

Kungsör KommunTeknik AB

556455–0910

Kungsörs Vatten AB

559048–6956

Köping

212000-2114

Laxå kommun

212000-1918

Lekebergs kommun

212000-2981

Lindesbergs kommun

212000-2015

Länsmusiken i Örebro AB

556717-9071

Nerikes Brandkår (kommunalförbund)

222000-1016

Rådhuset Arboga

556818-1084

Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen

222000-1487

Stiftelsen Björkåsen

872400-2004

Storfors

212000-1785

Sydnärkes Utbildningsförbund

222000-1180

Surahammar

212000-2031

Västra Mälardalens Energi & Miljö AB

556668-3586

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKFB)

222000-1578

Vätternvatten

559149-1716

Örebrobostäder (ÖBO)

556334-8449

ÖBO Husaren

556652-0515

ÖBO Omsorgsfastigheter AB

556800-5432

Västerporten Fastigheter i Örebro AB

556004-8232

Örebro kommun

212000-1967

Örebro Parkering AB

559149-1641

Örebroporten Fastigheter AB

556167-8276

Örebro Rådhus AB

556005-0006

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-01-31)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Västmanlands län, Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1070/2020