Kumla kommuns upphandlingar Flytt och magasineringstjänster

Flytt och magasineringstjänster

Kumla kommun, KUMLA

Denna upphandling avser ramavtal för flytt och magasineringstjänster för Kumla bostäder AB och Kumla kommun

Inledning

Kumla Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som verkar i Kumla. Aktierna ägs av Kumla kommun.

Vårt uppdrag är att förmedla bostäder och fylla olika boendebehov som passar för olika skeden i livet. Vi erbjuder bostäder över hela stan, allt från mitt i centrum till en bit utanför. Hos oss finns lägenheter i låghus, höghus och radhus. Med våra dryga 2000 bostäder försöker vi erbjuda olika möjligheter när man söker bostäder.

Genom våra värdeord Kompetens, Ansvar, Trygghet och Omtanke är vi med våra hyresgäster – hela vägen hem.

Kumla Bostäder 2020:

36 medarbetare

2129 lägenheter

Bostadsyta: 145 708 kvm

137 lokaler

Lokalyta: 14 048 kvm

99,9% i uthyrningsgrad

175 503 tkr i nettoomsättning

11,8 % i soliditet

Vision

Kumla växer och har så gjort i flera år. Det skapar nya jobb, nya företag och nya möjligheter.

Kumla kommuns vision är att Kumla skall ha 25 000 invånare år 2025. Den visionen följer Kumla Bostäder och arbetar aktivt för ett växande Kumla.

Miljöpolicy för Kumla Bostäder AB

Kumla Bostäder bedriver ett ihärdigt miljöarbete som ska bidra till utvecklingen av ett hållbart och kretsloppsanpassat samhälle. Kännetecknande för Kumla Bostäder är att vi arbetar för en god miljö för våra hyresgäster, bra boendemiljö och ett sunt miljötänkande.

Affärsidé

Kumla Bostäder skall med god service, bra underhåll och med hyresgästen i fokus bedriva en effektiv verksamhet utifrån politiskt fastställda ramar. Vi ska erbjuda attraktiva bostäder och lokaler med bredd och variation.

Vi skall verka i allmännyttigt syfte och främja bostadsförsörjningen i Kumla och tillgodose efterfrågan som inte tillgodoses genom andra privata aktörer på marknaden.

Vi skall alltid ha hyresgästens bästa för ögonen och är med hyresgästen ”hela vägen hem”.

Kumla kommun är en kommun i tillväxt. Antalet invånare uppgår till knappt 22 000 i dagsläget och ärcentralt beläget i Närke. Visionen är att bli 25 000 invånare år 2025. Kommunen har ca 2200 personeranställda. I Kumla kommun finns sex förvaltningar som tillsammans ansvarar för den mesta avsamhällsservicen till kommunens invånare. Varje förvaltning styrs av en nämnd som utses avkommunfullmäktige.

Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser ramavtal för flytt och magasineringstjänster för Kumla bostäder AB och Kumla kommun

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-21)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

SBN 2021/203