Kumla kommuns upphandlingar ENTREPRENAD STYR OCH ÖVERVAKNING OMBYGGNATION RAMAVTAL

ENTREPRENAD STYR OCH ÖVERVAKNING OMBYGGNATION RAMAVTAL

Kumla kommun, KUMLA

Kumla kommun har för avsikt att teckna ramavtal gällande Utförandeentreprenörer avseende ombygnation av befintliga styrsystem som ansluts till överordnat system Webport.

Kumla Bostäder AB och Kumla Fastigheter AB, har rättighet men inte skyldighet att ansluta sig till avtalet som option.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-22)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-02-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

24/4