Bilreservdelar

Kumla kommun, KUMLA

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal för Bilreservdelar till Kumla kommun.

Förfrågningsunderlaget innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivning.

Vi emotser ert anbud med intresse.

1.1 Upphandlingsobjekt

Denna upphandling avser ramavtal för fordonsreservdelar till kommunens bilverkstad för successiva avrop. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar, som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-08-22)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2022-06-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

2021/238