Kumla kommuns upphandlingar Besiktning av lyftanordningar, tryckbärande anordningar och tryckkärl 2021

Besiktning av lyftanordningar, tryckbärande anordningar och tryckkärl 2021

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandlingen avser ramavtal. Antagen leverantör skall i erforderlig omfattning utföra besiktningar av hissar, lyftar, portar, tryckkärl m.m. i enlighet med Boverkets föreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län

Diarie-/referensnummer

Ks 1295/2020