Kumla kommuns upphandlingar Avfallskärl med tillhörande reservdelar och tillbehör

Avfallskärl med tillhörande reservdelar och tillbehör

Örebro kommun, ÖREBRO

Denna upphandling avser avfallskärl för insamling av hushållsavfall.

Inledning

Intresserade anbudsgivare (nedan kallad leverantör) inbjuds att lämna anbud till nedanstående upphandlande myndigheters (nedan kallad UM), behov av Avfallskärl med tillhörande reservdelar och tillbehör. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i upphandlingsdokumenten. Mer information om UM finns att läsa på respektive UM:s hemsida.

Vi ser fram emot ert anbud!

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-03-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 482/2023