Kumla kommuns upphandlingar Avdragsrännor till reningsverket Kumla

Avdragsrännor till reningsverket Kumla

Kumla kommun, KUMLA

Avloppsreningsverket i Kumla avser upphandla utbyte av avdragsrännor i 4 eftersedimenteringsbassänger.

Upphandlingsobjekt

Härmed erbjuds ni att lämna anbud avseende nya avdragsrännor till reningsverket i Kumla kommun. Vi ser fram emot ert anbud.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-11-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

22/22