Kumla kommuns upphandlingar Auktorisation av fastighetsnära insamling av förpackningar för flerfamiljshus

Auktorisation av fastighetsnära insamling av förpackningar för flerfamiljshus

Kumla kommun, Kumla

Huvudmannen har från och med den 1 januari 2024 ansvar för att samla in förpackningsavfall från

hushåll.

För att tillhandahålla de tjänster som följer av detta ansvar har Huvudmannen etablerat ett

auktorisationssystem till vilket Entreprenörer får ansöka om anslutning.

(Meddelande om valfrihetssystem (LOV))

Förfarande

Ej tillämpligt

Publicerad

2024-04-15

Dokumenttyp

Meddelande om valfrihetssystem enligt LOV

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

24/12