Kumla kommuns upphandlingar Art- och naturvärdesinventering, ramavtal

Art- och naturvärdesinventering, ramavtal

Vätternvatten AB, ÖREBRO

Vätternvatten AB inbjuder till anbudsgivning vid upphandling av ramavlta, art- och naturvärdesinventering, inom följande discipliner som Allmänekologiska inventeringar, Naturvärdesinventeringar, Artskyddsutredningar, samt Inventering av vissa organismgrupper som kärlväxter, svampar, lavar och mossor, fåglar, insekter, fladdermöss, grod- och kräldjur, samt fiskar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-02)

Förfarande

Annat förfarande i ett steg

Publicerad

2024-03-01

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Dia 2024/1