Kumla kommuns upphandlingar Arbets-, yrkes- varselkläder och skor

Arbets-, yrkes- varselkläder och skor

Örebro kommun, ÖREBRO

Upphandling av ramavtal för arbets-, yrkes-, varselkläder och arbets-, yrkes- och skyddsskor till kommuner och kommunala bolag i Örebro län. Upphandlingen är uppdelad i tre delområden; A. Arbets-, yrkes- och varselkläder B. Arbetskläder måltid, vård, omsorg och lokalvård C. Arbets-, yrkes- och skyddsskor.Lot nr.: 1

Ramavtalsvillkor

Upphandling av ramavtal för arbets-, skydds-, varselkläder och skor.

Last tender date: 03/21/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Örebro kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 2

Leverantörsprövning

Samtliga ställda krav i leverantörsprövningen ska vara uppfyllda för att anbudsgivare ska gå vidare till utvärdering.

Last tender date: 03/21/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Örebro kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 3

Krav på varan/tjänsten

Kravformuleringar för efterfrågade varor och tjänster.

Last tender date: 03/21/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Örebro kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 4

Tilldelningskriterier

Här beskrivs hur utvärdering och tilldelning av ramavtal kommer att göras.

Last tender date: 03/21/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Örebro kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreementLot nr.: 5

Administrativa villkor

Beskrivning av hur anbudsinlämning ska ske.

Last tender date: 03/21/2024 22:59:59

Type of contract: Supplies

Authority: Örebro kommun

Document URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909

Tenders URL: https://tendsign.com/doc.aspx?MeFormsNoticeId=6909&GoTo=Tender

Duration contract start date : 08/31/2024 22:00:00

Duration contract end date : 08/30/2028 22:00:00

Lot involves: FrameworkAgreement

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-03-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-01-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Ks 1833/2023