Kumla kommuns upphandlingar Anläggning av etableringsområde Ekeby, Kumla kommun

Anläggning av etableringsområde Ekeby, Kumla kommun

Kumla kommun, Kumla

Kumla kommun avser anlägga etableringsområde för

bebyggelse i område Ekeby.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-01-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

23/22