KumBro Stadsnät AB Ramavtalsupphandling för kabelutsättning och inmätning

Ramavtalsupphandling för kabelutsättning och inmätning

KumBro Stadsnät AB, ÖREBRO

Ramavtal för perioden 2021-03-01 -- 2023-02-28 avseende tillhandahållande av utsättningsteknikertjänster i mindre uppdrag. Uppdraget kommer att utföras inom området kommunikationsnät på Kumbro Stadsnät ABs nät. Avtalet kan komma att förlängas ett (1) år.

Sista anbudsdag
8 dagar kvar

(2020-10-30)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-09-28

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Diarienr 02/2020