Kristinehamns kommun Verksamhetssystem för förvaltningen arbete, kompetens och välfärd

Verksamhetssystem för förvaltningen arbete, kompetens och välfärd

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Förvaltningen för arbete, kompetens och välfärd ska upphandla ett nytt verksamhetssystem.

Omfattning

Under 2021 gjordes en organisationsförändring gällande förvaltningarna i Kristinehamns kommun. Det som tidigare var Socialförvaltningen delades och i stället bildades Stöd, Vård och Omsorgsförvaltningen (SVO) (äldreomsorg, HSL och LSS) samt Arbete, Kompetens och Välfärdsförvaltningen (AKV).

En tid innan uppdelningen gjordes en utredning kring ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildningen samt integrationsområdet. Denna utredning utmynnade i en sammanslagning av dessa områden tillsammans med de traditionella individ- och familjeomsorgsdelarna vilket bildade AKV.

I dag har resterande delar av förvaltningen verksamhetssystemet Pulsen Combine med undantag för arbetsmarknadsdelarna som använder systemet AMEA.

AKV består i dagsläget av drygt 200 medarbetare som har behov av ett nytt verksamhetssystem.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-04-11)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2023-02-23

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

NAKV/2023:49