Kristinehamns kommun Upphandlingskonsulttjänster

Upphandlingskonsulttjänster

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun upphandlar ramavtal på upphandlingskonsulttjänster. Målet är att uppnå ett ramavtal med tre leverantör per anbudsområde som kan leverera efterfrågade

tjänster.

Anbudsområdena är:

1. Varu- och tjänsteupphandling samt koncessionsupphandling

2. Entreprenadupphandling

3. IT-upphandling

4. Interimskonsulter

Kristinehamns kommun upphandlar ramavtal på upphandlingskonsulttjänster. Målet är att uppnå ett ramavtal med tre leverantör per anbudsområde som kan leverera efterfrågade

tjänster.

Anbudsområdena är:

1. Varu- och tjänsteupphandling samt koncessionsupphandling

2. Entreprenadupphandling

3. IT-upphandling

4. Interimskonsulter

Omfattning

Kristinehamns kommuns syfte med upphandlingen är att säkerställa behovet av upphandlingskonsulter som genomför upphandlingar inom alla upphandlingsförfaranden. Behovet uppstår vid hög arbetsbelastning/vakanser hos kommunen eller om kommunen saknar kompetens inom området. Konsult ska självständigt och tillsammans med referensgrupp från kommunen genomföra upphandlingar.

I arbetet ingår bland annat framtagande av upphandlingsdokument, annonsering, utvärdering och tilldelning samt tillhörande administration.

Målet är att uppnå ett ramavtal med tre leverantör per anbudsområde som kan leverera efterfrågadetjänster.

Anbudsområdena är:

Varu- och tjänsteupphandling samt koncessionsupphandling

Entreprenadupphandling

IT-upphandling

Två interimskonsulter för placering hos kommunen. 30 timmar i veckan under nio månader per konsult med möjlighet till förlängning i upp till sex månader.

Ramavtal kommer att tecknas med 3 leverantörer per anbudsområde under förutsättning att upphandlande myndighet erhåller minst det antalet lämpliga och godtagbara anbud. Avrop kommer att ske utifrån rangordning. För Område Interimskonsult(er) för placering hos kommunen kommer endast en leverantör att antas.

Interimskonsulter kommer att avropas skyndsamt efter upprättat avtal. Interimskonsulterna har sommaruppehåll från uppdraget veckorna 27 till och med 32.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-03-14)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-02-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

KS 2021:289-052