Kristinehamns kommun Upphandling av ramavtal avseende miljökonsulter - 5 delområden

Upphandling av ramavtal avseende miljökonsulter - 5 delområden

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende miljökonsulter för utförande av uppdrag åt beställaren.

Syftet med denna upphandling är att täcka beställarens behov av miljökonsulter inom följande delområden:

Delområde 1: Beställarstöd (Tn/2022:187)

Delområde 2: Förorenad mark och sanering (Tn/2022:188)

Delområde 3: Deponi och återvinning (Tn/2022:189)

Delområde 4: Avfallshantering och logistik (Tn/2022:190)

Delområde 5: Farligt avfall och kemikalier (Tn/2022:191)

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende miljökonsulter för utförande av uppdrag åt beställaren. Syftet med denna upphandling är att täcka beställarens behov av miljökonsulter inom följande delområden:

Delområde 1 – Beställarstöd Tn/2022:187

Delområde 2 – Förorenad mark och sanering Tn/2022:188

Delområde 3 – Deponi och återvinning Tn/2022:189

Delområde 4 – Avfallshantering och logistik Tn/2022:190

Delområde 5 – Farligt avfall och kemikalier Tn/2022:191

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-12-12)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2022-11-04

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

22/9