Kristinehamns kommun Tryckeritjänster

Tryckeritjänster

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Avser kommunens behov av trycksaker.

Omfattning

Kristinehamns kommun bjuder in anbudsgivare till att lämna anbud avseende ramavtal för tryckeritjänster.

Kommunen avser att teckna ramavtal för att täcka behovet av trycksaker. Exempel på trycksaker som kan komma att bli aktuella är:- Foldrar- Program- Broschyrer- Kompendier- Blanketter- Affischer alla förekommande format- Flyers- Visitkort- Inbjudningskort- Block typ kvittensblock- Årsredovisning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-20)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

22/2