Kristinehamns kommun Transport och distribution av kyld mat

Transport och distribution av kyld mat

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun upphandlar transport och distribution av kyld mat.

Omfattning

Tjänsten omfattar transport, packning och distribution av portionsförpackad kyld mat (matdistribution).

I tjänsten matdistribution ingår beställning och avhämtning av den kylda maten från produktionsanläggningen (finns vid Centralsjukhuset i Karlstad för närvarande) och förvaring av kyld mat under transport, packning och distribution till såväl särskilda boendeformer (Rudskoga, Skogshyddan, Öståsgården och Ölmegården äldreboende samt Kurlanda och Skäringsbol gruppboenden) som brukare i ordinärt boende i Kristinehamns kommun.

Under avtalsperioden kan leverans av kyld mat till ytterligare särskilda boendeformer tillkomma.

Transporten av mat (luncher) omfattar för närvarande leveranser till de sex boendena uppräknade ovan samt till 167 brukare i ordinärt boende med leverans 1 ggr/vecka. Angivna volymuppgifter är ingen garanterad beställningsvolym. Under perioden kan politiska beslut komma att tas som förändrar volymen.

Uppdragsbeskrivningen framgår av avsnitt 4.

Kommunen är i egenskap av beställare huvudman för de tjänster som omfattas av denna entreprenad. Verksamheten skall bedrivas enligt de allmänna mål och riktlinjer som följer av SOL, HSL och LSS samt kommunens särskilda krav för utförandet (se avsnitt 4).

Kommunen beslutar om bistånd och andra frågor som innefattar myndighetsutövning.

Omfattning och övriga villkor framgår av detta förfrågningsunderlag samt tillhörande bilagor.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-11-15)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-10-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

NSVO/2023:137