Kristinehamns kommun Transport av avlidna

Transport av avlidna

Kristinehamns kommun, Kristinehamn

Kristinehamns kommun upphandlar Transport av avlidna från kommunens särskilda boendeformer enligt

nedan.

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen har kommunen skyldighet att transportera och förvara de avlidna till

dess den döda kroppen överlämnas för kistläggning. Kommunen har ansvar för transport av avlidna

från särskilt boende.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-05-26)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-04-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/10