Kristinehamns kommun Trädgårdsgatan - Återställning av kullersten och trottoar

Trädgårdsgatan - Återställning av kullersten och trottoar

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Objektet omfattar återställning av kullersten och trottoar på Trädgårdsgatan i centrala Kristinehamn.

AFA.11 Byggherre

Kristinehamns kommun organisationsnummer 212000-1868.

Tekniska förvaltningen Kungsgatan 30 681 84 Kristinehamn

Byggherre, tillika Beställaren för denna entreprenad är Kristinehamns kommun.

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Objektet omfattar återställning av kullersten och trottoar på Trädgårdsgatan i centrala Kristinehamn.

Under hösten 2019 genomförde Beställaren en VA-sanering i en av kommunens äldsta gator, Trädgårdsgatan. Det är i ursprung en kullerstensgata som ligger inom ett enligt Länsstyrelsen stadskulturviktigt område. Trädgårdsgatan är vidare en av de äldsta gatorna i Kristinehamn, har ett stort kulturellt värde och ska nu återställas efter att man under 2019 gjorde en VA-sanering i området.Omfattande projekt pågår i närheten av Trädgårdsgatan med att restaurera stadens torgytor men bör inte påverka denna entreprenad och dess återställning.

Stenen som låg på Trädgårdsgatan är omhändertagen och lagras på lagerplats hos Beställaren. Stenen kommer att transporteras till arbetsplatsen efter avrop från Entreprenören till Beställaren. Entreprenören ska kontakta och avropa sten från Beställaren.

Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Som en information lämnas att entreprenadens värde beräknas uppgå till cirka 2 500 000 SEK. Detta utgör ingen garanterad volym utan är mer som en information som lämnas till anbudsgivarna.

Entreprenaden omfattar främst återställning av kullersten och trottoar på Trädgårdsgatan i centrala Kristinehamn.

AFA.22 Objektets läge

Arbetsområdet är beläget i centrala Kristinehamn, adress Trädgårdsgatan 2-10, 681 30 Kristinehamn.

Se även planritningar.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-09-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-08-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:22