Kristinehamns kommun Tolkförmedlingstjänster

Tolkförmedlingstjänster

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen avser förmedling och tillhandahållande av platstolk, telefontolk och videotolk.

Omfattning

Upphandlingen avser förmedling och tillhandahållande av telefontolk och videotolk.

Behovet avser planerad och akut tolkservice dygnet runt under årets alla dagar.

Avrop kommer att ske löpande och innefatta alla typer av myndighetstolkning som finns inom kommunens olika verksamheter så som socialförvaltning, skolförvaltningen, integrationsenheten etc. Viss tolkning kan komma att ske i egen regi om språkkompetens finns inom kommunens organisation.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-27)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-11-25

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

NSVO/2021:39