Kristinehamns kommun Tekniska konsulter 2024

Tekniska konsulter 2024

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandling av tekniska konsulter inom följande områden:

Husarkitekt

Utredningar och undersökningar geoteknik

Utredningar och undersökningar riskanalyser och vibrationsmätningar

Projektering mark

Projektering el, data, larm

Projektering VVS och styr

Kontrollant och sakkunnig el

Projektering Statik

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-06-10)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-05-10

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Örebro län

Diarie-/referensnummer

Tn/2024:34