Kristinehamns kommun Tekniska konsulter 2021

Tekniska konsulter 2021

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen omfattar ramavtal avseende tekniska konsulttjänster för utförande av uppdrag åt beställaren inom följande kategorier och delområden:

Kategori 1: Kontrollant och sakkunnig

Delområde 1.1: Bygg

Delområde 1.2: Mark (anläggning, park, gata)

Delområde 1.3: VVS och styr

Delområde 1.4: El

Delområde 1.5: Bro

Delområde 1.6: Kontrollansvarig enligt PBL

Kategori 2: Utredningar och undersökningar

Delområde 2.1: Geoteknik

Delområde 2.2: Riskanalys och vibrationsmätning

Delområde 2.3: Förorenad mark

Kategori 3: Projektering

Delområde 3.1: Bro

Delområde 3.2: Trafik

Delområde 3.3: Mark (anläggning, park, gata)

Delområde 3.4: El, data, larm

Delområde 3.5: Statik

Delområde 3.6: VVS och styr

Delområde 3.7: Brand

Anbud får lämnas på ett eller flera delområden.

Mer information om upphandlingens omfattning framgår av AUA.3 Orientering om projektet och uppdraget.

Anbudsområdet omfattar att vara beställarens kontrollant och sakkunnig inom området bygg, från idé till

färdigställd entreprenad, antingen för delar av eller för hela projekt. Uppdrag kan även omfatta

utredningar som inte är kopplade till projekt där behov finns av kontrollant eller sakkunnig kompetens.

Uppdragen kan innebära att medverka som en del av beställarorganisationen vid entreprenadarbeten,

eller som fristående besiktningsman vid besiktningar. Närmare specificering av respektive uppdrag

kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar att vara beställarens kontrollant och sakkunnig inom området mark, från idé

till färdigställd entreprenad, antingen för delar av eller för hela projekt. Uppdrag kan även omfatta

utredningar som inte är kopplade till projekt där behov finns av kontrollant eller sakkunnig kompetens.

Uppdragen kan innebära att medverka som en del av beställarorganisationen vid entreprenadarbeten,

eller som fristående besiktningsman vid besiktningar. Närmare specificering av respektive uppdrag

kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar att vara beställarens kontrollant och sakkunnig inom området VVS och styr, från idé till färdigställd entreprenad, antingen för delar av eller för hela projekt. Uppdrag kan även omfatta

utredningar som inte är kopplade till projekt där behov finns av kontrollant eller sakkunnig kompetens.

Uppdragen kan innebära att medverka som en del av beställarorganisationen vid entreprenadarbeten,

eller som fristående besiktningsman vid besiktningar. Närmare specificering av respektive uppdrag

kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar att vara beställarens kontrollant och sakkunnig inom området el, från idé till

färdigställd entreprenad, antingen för delar av eller för hela projekt. Uppdrag kan även omfatta

utredningar som inte är kopplade till projekt där behov finns av kontrollant eller sakkunnig kompetens.

Uppdragen kan innebära att medverka som en del av beställarorganisationen vid entreprenadarbeten,

eller som fristående besiktningsman vid besiktningar. Närmare specificering av respektive uppdrag

kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar att vara beställarens kontrollant och sakkunnig inom området bro, från idé till

färdigställd entreprenad, antingen för delar av eller för hela projekt. Uppdrag kan även omfatta

utredningar som inte är kopplade till projekt där behov finns av kontrollant eller sakkunnig kompetens.

Uppdragen kan innebära att medverka som en del av beställarorganisationen vid entreprenadarbeten,

eller som fristående besiktningsman vid besiktningar. Närmare specificering av respektive uppdrag

kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag som kontrollansvarig enligt PBL. Uppdragen kan komma att avse

såväl ombyggnads-, nybyggnads- som underhållsprojekt. Närmare specificering av uppdrag kommer att

ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att genomföra utredningar och geotekniska fältundersökningar, samt i

vissa fall upprätta PM. Uppdragen kan också omfatta framtagande av rekommendationer och

åtgärdsförslag. Närmare specificering av uppdrag kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att genomföra erforderliga vibrationsmätningar som åligger beställaren

inom både bygg- och anläggningsprojekt. Inom ramen för detta kan uppdrag även omfatta framtagandet

av mätplaner, kontrollprogram och riskanalyser, samt besiktningar både före, under och efter avslutat

arbete. Uppdrag kan också innebära att vara rådgivande exempelvis vid framtagning av tekniska

lösningar för planerade om-, till- och nybyggnationer i projekt. Närmare specificering av respektive

uppdrag kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar utredningar och undersökningar avseende Förorenad mark.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att medverka från idé till färdigt förfrågningsunderlag, framtagande av

bygghandling för mindre entreprenadförfrågningar och uppdrag under entreprenadtiden. Uppdragen kan

också omfatta att vara rådgivande exempelvis vid framtagning av tekniska lösningar för planerade om-,

till- och nybyggnationer i projekt, ofta tillsammans med beställarens projektledare och anlitad

konsultgrupp. Närmare specificering av respektive uppdrag kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att medverka från idé till färdigt förfrågningsunderlag, framtagande av

bygghandling för mindre entreprenadförfrågningar och uppdrag under entreprenadtiden. Uppdragen kan

också omfatta att vara rådgivande exempelvis vid framtagning av tekniska lösningar för planerade om-,

till- och nybyggnationer i projekt, ofta tillsammans med beställarens projektledare och anlitad

konsultgrupp. Närmare specificering av respektive uppdrag kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att medverka från idé till färdigt förfrågningsunderlag, framtagande av

bygghandling för mindre entreprenadförfrågningar och uppdrag under entreprenadtiden. Uppdragen kan

också omfatta att vara rådgivande exempelvis vid framtagning av tekniska lösningar för planerade om-,

till- och nybyggnationer i projekt, ofta tillsammans med beställarens projektledare och anlitad

konsultgrupp. Närmare specificering av respektive uppdrag kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att medverka från idé till färdigt förfrågningsunderlag, framtagande av

bygghandling för mindre entreprenadförfrågningar och uppdrag under entreprenadtiden. Uppdragen kan

också omfatta att vara rådgivande exempelvis vid framtagning av tekniska lösningar för planerade om-,

till- och nybyggnationer i projekt, ofta tillsammans med beställarens projektledare och anlitad

konsultgrupp. Närmare specificering av respektive uppdrag kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att medverka från idé till färdigt förfrågningsunderlag, framtagande av

bygghandling för mindre entreprenadförfrågningar och uppdrag under entreprenadtiden. Uppdragen kan

också omfatta att vara rådgivande exempelvis vid framtagning av tekniska lösningar för planerade om-,

till- och nybyggnationer i projekt, ofta tillsammans med beställarens projektledare och anlitad

konsultgrupp. Närmare specificering av respektive uppdrag kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att medverka från idé till färdigt förfrågningsunderlag, framtagande av

bygghandling för mindre entreprenadförfrågningar och uppdrag under entreprenadtiden. Uppdragen kan

också omfatta att vara rådgivande exempelvis vid framtagning av tekniska lösningar för planerade om-,

till- och nybyggnationer i projekt, ofta tillsammans med beställarens projektledare och anlitad

konsultgrupp. Närmare specificering av respektive uppdrag kommer att ske vid avrop.

Anbudsområdet omfattar uppdrag att medverka från idé till färdigt förfrågningsunderlag, framtagande av

bygghandling för mindre entreprenadförfrågningar och uppdrag under entreprenadtiden. Uppdragen kan

också omfatta att vara rådgivande exempelvis vid framtagning av tekniska lösningar för planerade om-,

till- och nybyggnationer i projekt, ofta tillsammans med beställarens projektledare och anlitad

konsultgrupp. Närmare specificering av respektive uppdrag kommer att ske vid avrop.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-04-23)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2021-03-11

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

20/40