Kristinehamns kommun Sopbilar, 4 st

Sopbilar, 4 st

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen avser köp av 4 st Sopbilar enligt följande:

1 st Sopbil för återvinningshantering, 1-fack

1 st Sopbil för stadsmiljö, 2-fack

2 st Sopbilar för landsbygd, 2-fack

Anbud ska lämnas i sin helhet.

Omfattning

Upphandlingen avser inköp av fyra (4) st fabriksnya sopbilar till tekniska förvaltningens renhållningsavdelning enligt nedan:

1. 1 st Sopbil för återvinningshantering, 1-fack2. 1 st Sopbil för stadsmiljö, 2-fack3. 2 st Sopbilar för landsbygd, 2-fack

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2019-10-21)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-09-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn 2019:105