Kristinehamns kommun Sopbilar, 4 st

Sopbilar, 4 st

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen avser köp av 4 st Sopbilar enligt följande:

1 st Sopbil för återvinningshantering, 1-fack

1 st Sopbil för stadsmiljö, 2-fack

2 st Sopbilar för landsbygd, 2-fack

Anbud ska lämnas i sin helhet.

Omfattning

Upphandlingen avser inköp av fyra (4) st fabriksnya sopbilar till tekniska förvaltningens renhållningsavdelning enligt nedan:

1. 1 st Sopbil för återvinningshantering, 1-fack2. 1 st Sopbil för stadsmiljö, 2-fack3. 2 st Sopbilar för landsbygd, 2-fack

Observera krav på aggregatalternativ enligt de bifogade kravspecifikationerna.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2020-02-28)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2020-01-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

TN/2020:16