Kristinehamns kommun Sluttäckning deponi Sannaheden

Sluttäckning deponi Sannaheden

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Sluttäckning enligt beslut från Länsstyrelsen i Värmlands län av cirka

27 000 kvm tidigare avslutad deponi inom Sanna-området.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2022-02-11)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-12-15

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:82