Kristinehamns kommun Sluttäckning av deponi

Sluttäckning av deponi

Kristinehamns kommun, Kristinehamn

Aktuell förfrågan avser sluttäckning av etapp 3, 4 och 5 vid Strandmossens deponi, vid Strandmossens avfallsanläggning i Kristinehamns kommun.

På deponin har tidigare deponerats grovavfall från hushåll, bygg- och rivningsavfall och industriavfall.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-06-29)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-02

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

21/45