Kristinehamns kommun Skiffertak-Wahlundsgården

Skiffertak-Wahlundsgården

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Omläggning av skiffertak på Wahlundsgården, tre byggnader.

Omfattning

Upphandlingen omfattar omläggning av skiffertaken på tre byggnader som utgör en del av Wahlundsgården som är byggnadsminne. Även plåtarbeten för det totala färdigställandet ingår.

För entreprenaden som upphandlas enligt detta upphandlingsdokument gäller ABT06, om dessa bestämmelser inte strider mot innehållet i detta upphandlingsdokument.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2022-05-31)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-04-29

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

2022:87