Kristinehamns kommun Renovering av murad skorsten

Renovering av murad skorsten

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun avser att renovera en murad skorsten. Skortenen är inte i drift utan är att betrakta som ett "landmärke".

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-02-21)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-01-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

22/11