Kristinehamns kommun Renovering av Kungsbron

Renovering av Kungsbron

Kristinehamns kommun, Kristinehamn

Reparationen omfattar i huvudsak bakgjutning av befintliga

valv och sidomurar på Kungsbron (bro 17-213-1). Bakgjutning utförs i armerad betong och pålas till berg med borrade RD-pålar.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2023-12-22)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-11-17

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

23/40