Kristinehamns kommun Parkeringsövervakning

Parkeringsövervakning

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Övervakning parkeringsregler Kristinehamns kommun.

Omfattning

Parkeringsövervakning i Kristinehamns kommun gällande i första hand offentligrättslig övervakning på gatumark men även civilrättslig övervakning på kommunägd mark samt bistå med flyttning av fordon.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-12-05)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-11-12

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:242