Kristinehamns kommun Organisations- och ledarskapskonsult

Organisations- och ledarskapskonsult

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandling av en organisations- och/eller ledarskapskonsult som på uppdrag kan tillhandahålla professionellt stöd, oberoende rådgivning och objektivitet inom följande övergripande områden:

- Organisation- och verksamhetsutveckling.

- Ledarskap och ledningsgruppsutveckling

- Medarbetarskap och medarbetarutveckling

- Förändringsledning.

- Ledarskapsprogram

- Handledning och coachning

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2024-04-15)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2024-03-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

KS/2023:376