Kristinehamns kommun Omhändertagande av slam vid Fiskartorpets avloppsreningsverk

Omhändertagande av slam vid Fiskartorpets avloppsreningsverk

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandling avser omhändertagande (hantering/rotation av containers, transport och mottagning) av slam vid Fiskartorpets avloppsreningsverk i Kristinehamns kommun.

Upphandling avser omhändertagande (hantering/rotation av containers, transport och mottagning) av slam vid Fiskartorpets avloppsreningsverk i Kristinehamns kommun.

Omfattning

Upphandling avser omhändertagande (hantering/rotation av containers, transport och mottagning) av slam vid Fiskartorpets avloppsreningsverk i Kristinehamns kommun. (Se vidare under avsnitt 4 - Kravspecifikation.)

Bakgrund (nuvarande hantering)

Det slam som produceras vid Fiskartorpets avloppsreningsverk (adress: Fiskartorpsvägen 2, 681 54 Kristinehamn) är idag avvattnat till en TS-halt på, i genomsnitt, 28% (se bilaga 1). Slammet är stabiliserat genom mesofil rötning. 2018 producerades cirka 1200 ton slam. Slammet är ej certifierat enligt REVAQ.

VA-avdelningen har idag ingen egen möjlighet att hantera containers (av typ liftdumper) på Fiskartorpets avloppsreningsverk. Idag skruvas det avvattnade slammet ut i två containers belägna i fickor i slamavvattningsbyggnad. Containers dras ut på släde framför byggnad när de har fyllts och flyttas till bredvid liggande uppställningsyta. Containerbil (med släp) hämtar max. fyra containers för att sedan köra slammet till mottagningsställe där det hanteras vidare för att användas inom jordbruk. Hämtning och hantering styrs med avrop.

Totalt sex containers (av typ liftdumper) innefattas i dagens slamhantering. Till dessa finns två lock för att väderskydda slam i container som placeras på uppställningsyta.

Förutsättningar

Följande förutsättningar behöver särskilt beaktas inför förslag på lösningar för fortsatt drift:

Fickor för uppställning av containers i slamavvattningsbyggnad (se exempelbild i bilaga 1) har ett begränsat utrymme och påverkar därför största möjliga storlek på containers som används i drift

Storlek på uppställningsyta (se zon märkt A i bilaga 1) utgör en begränsning vad gäller antal och/eller storlek på containers som används drift

Sista anbudsdag
26 dagar kvar

(2019-09-13)

Förfarande

Öppet

Publicerad

2019-07-14

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

TN 2019:123