Kristinehamns kommun Ombyggnad Ambulansstation - lokaler

Ombyggnad Ambulansstation - lokaler

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Kristinehamns kommun inbjuder till upphandling.

Ombyggnad Ambulansstation

- Lokaler för läkemedel och larmkläder

Läkemedelsrum och medicinteknisk förråd behöver byggas om för mer ändamålsenlighet.

Sista anbudsdag
3 dagar kvar

(2020-01-20)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2019-12-03

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

TN/2019:178