Kristinehamns kommun Om- och tillbyggnad Södermalmshallen

Om- och tillbyggnad Södermalmshallen

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Projektet avser Om-och tillbyggnad av Södermalmshallen.

Kristinehamns kommun avser bygga om idrottshallen på Södermalmsskolan.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-06-04)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2023-05-09

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2023:66