Kristinehamns kommun Om- och tillbyggnad Ölmeskolan

Om- och tillbyggnad Ölmeskolan

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Objektet avser om- och tillbyggnad av Ölmeskolan, projektnr 1306. Förskolans lokaler ska renoveras och byggas om samt få nya entreér, skollokaler utökas med en tillbyggnad samt personalutrymmen byggs till.

Markarbeten för byggnad samt återställning efter markarbeten ingår i entreprenaden.

Nytt ventilationsaggregat ska installeras i befintligt fläktrum som klarar krav på luftomväxling för skolan samt ny tillbyggnad.

Anbudsinbjudan

Kristinehamns kommun inbjuder härmed er att inkomma med anbud på Totalentreprenad/TE enligt förfrågningsunderlag.Objektet avser om- och tillbyggnad av Ölmeskolan. Förskolan lokaler ska renoveras och byggas om samt få nya entreér, skollokaler utökas med en tillbyggnad samt personalutrymmen byggas till.

Fuktsäkerheten är viktigt i projektet och tillbyggnadens stomme ska utföras prefabricerad för att få ett snabbt och torrt montage. Prefabriceringsgrad väljer entreprenören själv men bör vara hög ur fuktsäkerhetssynpunkt. Markarbeten för byggnad samt återställning efter markarbeten ingår i entreprenaden.

Nytt ventilationsaggregat ska installeras i befintligt fläktrum som klarar krav på luftomväxling för skolan samt ny tillbyggnad.

Objektet omfattar ca 210 m2 BTA tillbyggnad samt ombyggnad ca 775 m2 BTA.

Sista anbudsdag
24 dagar kvar

(2020-09-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-06-30

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

TN:2020:105