Kristinehamns kommun Om- och tillbyggnad för LSS boende

Om- och tillbyggnad för LSS boende

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Upphandlingen avser Om-och tillbyggnad för LSS boende (korttidsboende) ca 350 m². Förskolan Eira ska byggas om till ett LSS boende med plats för 6 brukare och personal. Befintliga lokaler får nya installationer och ytskikt samt en utbyggnad av ett teknikrum på ca 28m² innehållande ventilationsaggregat, fjärrvärmecentral, sprinklercentral och elcentral m.m.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2023-01-26)

Förfarande

Enstegsupphandling

Publicerad

2022-12-19

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2022:241