Kristinehamns kommun Om- och tillbyggnad Djurgårdsskolan

Om- och tillbyggnad Djurgårdsskolan

Kristinehamns kommun, Kristinehamn

Objektet avser renovering, om- och tillbyggnad av befintliga lokaler vid Djurgårdsskolan, Kristinehamn.

Delar inom avdelningar A, B och C berörs av renovering samt att respektive avdelning ska byggas till med ny funktion för entré och toaletter.

Entreprenadarbetet kommer att bedrivas fortlöpande och ersättas med en fast respektive rörlig del, där tillbyggnaderna är fasta och ombyggnaderna är rörliga.

Sista anbudsdag
Anbudstiden utgått

(2021-08-25)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-06-24

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:114