Kristinehamns kommun Ny ventilation förskolan Eira

Ny ventilation förskolan Eira

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Ny ventilation på Förskolan Eira. Förskolan har två avdelningar med barn från 1-5 år. Förskolan ska utökas med en tillbyggnad för teknikrum. Ny ventilationsanläggning ska utföras i teknikrum.

Markarbeten samt återställning efter byggnadsarbeten för tillbyggnad ingår i entreprenaden samt plattläggning för ny uteplats.

Objektet omfattar ca 12 m2 BTA tillbyggnad.

Anbudsinbjudan

Kristinehamns kommun inbjuder härmed er att inkomma med anbud på Totalentreprenad/TE enligt förfrågningsunderlag.

Objektet avser ny ventilation på Förskolan Eira. Förskolan har två avdelningar med barn från 1-5 år. Förskolan ska utökas med en tillbyggnad för teknikrum. Ny ventilationsanläggning ska utföras i teknikrum, ny kanaldragning på vind samt nya don monteras i delvis nya lägen i rum. Limmade undertaksplattor ska monteras samt ny belysning i alla rum. Befintlig ventilationsinstallationer ska rivas samt isolering på vind. Ny lösullsisolering samt gångbryggor på vind efter installation.

Entreprenaden genomförs med hänsyn till pågående verksamhet i två etapper. Matsal och kök är undantagna etapper och måste vara igång med endast korta driftstopp under hela entreprenadtiden (Se AFD.44).

Markarbeten samt återställning efter byggnadsarbeten för tillbyggnad ingår i entreprenaden samt plattläggning för ny uteplats.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2020-09-04)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2020-08-05

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

TN/2020:46