Kristinehamns kommun Ny ventilation förskolan Eira

Ny ventilation förskolan Eira

Kristinehamns kommun, KRISTINEHAMN

Objektet avser ny ventilation på Förskolan Eira. Förskolan har två avdelningar med barn från 1-5 år.

Förskolan ska utökas med en tillbyggnad för teknikrum. Objektet omfattar cirka 12 kvm BTA tillbyggnad. Ny ventilationsanläggning ska utföras i teknikrum, ny kanaldragning på vind samt nya don monteras i delvis nya lägen i rum. Limmade undertaksplattor ska monteras samt ny belysning i alla rum.

Anbudsinbjudan

Kristinehamns kommun inbjuder härmed er att inkomma med anbud på Totalentreprenad/TE enligt förfrågningsunderlag.

Objektet avser ny ventilation på Förskolan Eira. Förskolan har två avdelningar med barn från 1-5 år. Förskolan ska utökas med en tillbyggnad för teknikrum. Objektet omfattar cirka 12 kvm BTA tillbyggnad. Ny ventilationsanläggning ska utföras i teknikrum, ny kanaldragning på vind samt nya don monteras i delvis nya lägen i rum. Limmade undertaksplattor ska monteras samt ny belysning i alla rum. Befintliga ventilationsinstallationer ska rivas samt isolering på vind. Ny lösullsisolering samt gångbryggor på vind efter installation.

Entreprenaden genomförs med hänsyn till pågående verksamhet i två etapper. Matsal och kök är undantagna etapper och måste vara igång med endast korta driftstopp under hela entreprenadtiden (Se AFD.44).

Markarbeten samt återställning efter byggnadsarbeten för tillbyggnad ingår i entreprenaden samt plattläggning för ny uteplats.

Sista anbudsdag
Avbruten

(2021-04-28)

Förfarande

Förenklat

Publicerad

2021-02-26

Dokumenttyp

Meddelande om upphandling

Leveransorter

Värmlands län

Diarie-/referensnummer

Tn/2021:41